+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Poza wspomnianymi w poprzedniej części artykułu funkcjonalnościami moduł zarządzania i obsługi księgowej projektów Dynamics AX został wyposażony w dodatkowe narzędzia przydatne podczas pracy. Należą do nich min.:

  • Oferty projektu. Dzięki zdefiniowanym np. na etapie wdrożenia Dynamics ERP szablonom podziału pracy możliwe jest szybkie tworzenie ofert projektu. Określana automatycznie rentowność każdej z ofert ułatwia wybór najkorzystniejszej z nich.
  • Zarządzanie dotacjami. Microsoft AX wspiera także zarządzanie projektami finansowanymi z dotacji. Pomagają w tym takie funkcje jak łączenie wielu źródeł finansowania, ustalanie priorytetów źródeł finansowania oraz ograniczenie źródeł finansowania.
  • Rozpoznawanie przychodów i produkcja w toku. W oprogramowaniu ERP Microsoft możliwe jest rozpoznawanie rzeczywistych kosztów prowadzonego projektu. To pozwala uniknąć przekroczenia budżetu. Zapewnia to także obsługę produkcji w toku dla projektów inwestycyjnych. Po zakończeniu projektu Jej wartość jest ostatecznie przenoszona na środek trwały.
  • Tworzenie budżetów i kontrola kosztów projektu. Zarządzanie projektami w Microsoft Dynamics AX może być realizowane w oparciu o prognozy lub planowane budżety. Rozbudowane funkcje kontroli kosztów (np. sumowanie kosztów rzeczywistych, kosztów szacunkowych i pozostałego budżetu) pozwalają na bieżącą weryfikację całkowitego i prognozowanego kosztu realizacji projektu i dają możliwość porównania go z budżetem początkowym.
  • Zgodność operacyjna z oprogramowaniem Microsoft Project. Projekty prowadzone w obrębie oprogramowania ERP Microsoft można zintegrować z funkcjami kreowania harmonogramów i zarządzania zasobami w ramach narzędzia Microsoft Project Server. Rozszerza to możliwości zarządzania projektami i otwiera dodatkowe pola wykorzystania platformy Microsoft. Zgodność operacyjna Microsoft AX z oprogramowaniem Microsoft Project obejmuje projekty, działania, zadania i alokację zasobów.
  • Tworzenie raportów. Na etapie wdrożenia Microsoft AX możliwe jest zdefiniowanie indywidualnych wskaźników wydajności. Dzięki temu podczas realizacji projektu łatwe staje się śledzenie jego efektywności. W systemie Microsoft Dynamics AX dostępne są standardowe raporty takie jak: rachunek wyników, wykorzystanie kosztów, alokacja płac, porównanie kosztów rzeczywistych z określonymi w budżecie oraz przepływ środków pieniężnych. Poza powyższymi możliwe jest utworzenie dodatkowych raportów odzwierciedlających indywidualne potrzeby Klienta.

W przypadku pytań dotyczących modułu zapraszamy do kontaktu!