+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Podstawowym celem każdej firmy jest sprzedaż. Towar, usługa, kompetencje – wszystko to może być obiektem sprzedaży. W interesie każdego przedsiębiorstwa jest ciągły rozwój wewnętrznych możliwości i kompetencji sprzedażowych. Zwiększenie wolumenu sprzedaży, wejście na nowy rynek zbytu, rozszerzenie oferowanego asortymentu jest podstawą do rozwoju i powiększenia ewentualnych zysków.

Naprzeciw powyższym wyzwaniom wychodzi moduł „Sprzedaż i marketing” dostępny w ramach oprogramowania Microsoft Dynamics AX. Pozwala on na maksymalne wykorzystanie dostępnych w ramach przedsiębiorstwa kompetencji i zasobów w tych obszarach. Dzięki niemu możliwe jest stałe monitorowanie oraz nadzór nad utrzymaniem relacji z Klientami. Ma to bezpośredni wpływ na pojawianie się kolejnych szans sprzedaży oraz w konsekwencji zwiększenie zysku z prowadzonej działalności.

Jedną z głównych zalet jest fakt, że oprogramowanie funkcjonuje w oparciu o scentralizowaną bazę danych. Pozwala to na ich swobodną wymianę pomiędzy zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi w ramach firmy. Moduł ten pozwala również na automatyzowanie procesów sprzedażowych i marketingowych. To bezpośrednio przekłada się na wydajność pracowników. Umożliwia jednocześnie koncentrowanie się na obszarach szczególnie wymagających osobistego kontaktu z Klientem.

Wśród wielu dostępnych w ramach modułu funkcjonalności szczególną uwagę warto zwrócić na:

  • Zarządzanie procesem sprzedażowym. (Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest bieżące monitorowanie całego procesu sprzedaży począwszy od zgłoszenia klienta przez szansę sprzedaży aż po ustalenie oferty i zawarcie umowy).
  • Monitorowanie i zarządzanie wydajnością pracowników. (Podobnie jak w przypadku zarządzania procesem sprzedażowym możliwy jest bieżący nadzór nad działaniami jednostek organizacyjnych w ramach przedsiębiorstwa).
  • Raportowanie. (Odbywa się na podstawie zdefiniowanych wskaźników i pozwala na uzyskanie w dowolnej chwili bieżących informacji na temat objętych monitoringiem procesów).
  • Prognozowanie sprzedaży. (Funkcjonuje w oparciu o zdefiniowane wskaźniki oraz np. wcześniejszą historię sprzedaży w powiązaniu z prowadzonymi kampaniami marketingowymi).

W przypadku pytań dotyczących modułu zapraszamy do kontaktu!