+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Od kiedy zmiany? Kogo i czego dotyczą?

                W związku z nowelizacją przepisów ordynacji podatkowej już od 1 lipca b.r. grupa przedsiębiorstw prowadzących księgi podatkowe przy pomocy oprogramowania komputerowego będzie zobligowana do udostępnienia danych księgowych w formie elektronicznej w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego organom kontrolnym. Obowiązek przekazywania danych w formacie JPK będzie dotyczył w pierwszej kolejności firm zatrudniających więcej niż 250 pracowników lub wypracowujących powyżej 50 mln euro obrotu rocznie.

Jednolity PLIK kontrolny a system klasy ERP Microsoft Dynamics AX

Odpowiednio zaplanowane i wsparte doświadczeniem przystąpienie do prac związanych z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwala na:

 • Przeprowadzenie audytu funkcjonującego systemu;
 • Wykonanie niezbędnych testów;
 • Skrócenie w przyszłości czasu wykonywanych czynności kontrolnych;
 • Zmniejszenie ich uciążliwości;
 • Ograniczenie kosztów;

Wcześniejsze przygotowanie i przetestowanie funkcjonalności znacznie zmniejsza ryzyko popełnienia ewentualnych błędów i narażenia się na kary. Dokument zawierający błędy może się wiązać z odpowiedzialnością karno-skarbową. Analogiczne konsekwencje wynikają z braku możliwości wygenerowania JPK na żądanie urzędu skarbowego.

Struktura logiczna Jednolitego Pliku Kontrolnego

Ministerstwo Finansów przedstawiło ostateczną wersję JPK w postaci siedmiu następujących struktur logicznych:

 • Księgi rachunkowe – JPK_KR
 • Wyciąg bankowy – JPK_WB
 • Magazyn – JPK_MAG
 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
 • Faktury VAT – JPK_FA
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • Ewidencja przychodów – JPK_EWP

Warto wykorzystać szansę…

Pojawienie się każdego nowego obowiązku prawnego zawsze wiąże się dla firmy z dodatkowym obciążeniem. Poprawne przygotowanie i wprowadzenie JPK, zarówno po stronie podatników, jak i samej administracji podatkowej, może w dłuższej perspektywie czasu pozytywnie wpłynąć na bieżącą pracę przedsiębiorstwa i stać się sporym ułatwieniem. Funkcjonowanie w ramach powszechnie obowiązujących standardów z pewnością pozwoli na skrócenie czasu i ograniczenie zasobów biorących udział w ewentualnej kontroli podatkowej.

… i doświadczenie specjalistów.

BCSG Sp. Z o. o. od kilkunastu lat specjalizuje się w doradztwie, wdrażaniu i obsłudze oprogramowania ERP Microsoft Dynamics AX. Bazując na doświadczeniach z rynków zachodniej Europy zespół BCSG przygotował moduł systemu Microsoft Dynamics AX dotyczący JPK. Jest on zgodny z założeniami ordynacji podatkowej oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów.

W przypadku zainteresowania dodatkowymi informacjami dotyczącymi Jednolitego Pliku Kontrolnego serdecznie zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej. (Zakładka „KONTAKT”).