+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Dane do utworzenia pliku JPK_VAT  generowane są w oparciu o pola i  funkcje standardowej wersji Microsoft Dynamics AX lub Dynamics Axapta.

JPK_VAT_1

Uzupełnieniem pól z zakresu standardowych funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX są formularze konfiguracyjne w aplikacji JPK. Konfiguracja aplikacji wykonywana jest jednorazowo po instalacji oprogramowania.

JPK_VAT_2

Krokiem pośrednim w tworzeniu plików JPK_VAT jest generowanie danych, które przechowywane są w tabelach pomocniczych. Taka architektura rozwiązania dodatkowo umożliwia przegląd wygenerowanych danych przed utworzeniem plików w formacie XML.

JPK_VAT_1

Na podstawie utworzonych danych generowane są pliki XML zgodne ze strukturami JPK_VAT.

JPK_VAT_4

Co ważne! W ramach standardowej wersji oprogramowania JPK nie dokonujemy żadnych modyfikacji w standardowych klasach, metodach oraz tabelach systemu. Aplikacja BCSG JPK_VAT daje możliwość szybkiego rozszerzenia o kolejne rodzaje plików (JPK_KR, JPK_FV, JPK_MAG itd.).