+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Kolejne zmiany w module JPK dla Microsoft Dynamics AX już od 1 stycznia 2018.

13 października 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji VAT – JPK_VAT(3). Będzie ona obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Dla Klientów wykorzystujących w ramach Microsoft Dynamics AX moduł JPK przygotowane zostały następujące zmiany:

  1. W obowiązującej strukturze JPK_VAT (2) w elemencie CelZlozenia możliwy był wybór wartości „1” dla plików wysyłanych po raz pierwszy lub wartości „2” w przypadku wysyłania korekty przesłanego uprzednio pliku. Zgodnie z nową strukturą pierwsze złożenie JPK będzie oznaczane w elemencie CelZlozenia wartością „0”. Natomiast każda kolejna korekta będzie musiała otrzymać kolejny numer od 1 do 999. Nie będzie możliwe przesłanie JPK_VAT z tym samym numerem w elemencie CelZlozenia więcej niż jeden raz za dany okres.
  2. W strukturze JPK_VAT dodano obowiązkowy element NazwaSystemu, który powinien zawierać nazwę systemu, z którego pochodzą dane.
  3. W nowej wersji JPK_VAT w sekcji nagłówka zrezygnowano z elementów DomyslnyKodWaluty oraz KodUrzedu.
  4. W sekcji identyfikującej podmiot wysyłający plik JPK elementy obowiązkowe ograniczono tylko do numeru NIP (element NIP) i nazwy podmiotu (element PełnaNazwa). W tej sekcji pojawił się też dodatkowy, nieobowiązkowy element adres e-mail (Email). Pozostałe dane identyfikujące podmiot i dane adresowe, nie powinny znajdować się w plikach JPK_VAT(3).

Pliki JPK_VAT za miesiące od września do grudnia 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą JPK_VAT(2).

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.