+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Ministerstwo Finansów wprowadziło drugi stopień walidacji przy wysyłce Jednolitego Pliku Kontrolnego. W jego ramach sprawdzany jest format numerów NIP polskich kontrahentów. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa dodatek, który przekonwertuje numery NIP zapisane w systemie Microsoft Dynamics AX do prawidłowego formatu. Dodatkowo opracowaliśmy algorytm autouzupełniania adresów, w przypadku ich braku w rejestrze VAT. Poniżej znajduje się opis tych funkcjonalności.

Konwersja numerów NIP polskich kontrahentów

  1. Podczas generowania danych do JPK_VAT zapisane w systemie Microsoft Dynamics AX numery NIP konwertowane będą do prawidłowego formatu, tj. wyrażenia dziesięciocyfrowego. Wszystkie litery, spacje, myślniki, itp. zostaną usunięte.
  2. System dokona walidacji poprawności formatu przekonwertowanych numeru NIP polskich kontrahentów. Jeżeli numer NIP nie posiada prawidłowego formatu, system sprawdzi, czy w kartotece kontrahenta użytkownik wprowadził nowy numer NIP, jeżeli tak – zastąpi go.
  3. Dodatek umożliwia również zastąpienie wybranego ciągu znaków innym ciągiem znaków, np. zastąpienie wyrażenia 1111111111 wyrażeniem „Brak”. Ta funkcjonalność umożliwi tez skorygowanie na potrzeby JPK nieprawidłowego numeru NIP.
  4. Numery NIP polskich kontrahentów, które nie będą miały prawidłowego formatu po zastosowaniu wyżej opisanych zabiegów, będą zastąpione wyrażeniem skonfigurowanym przez użytkownika w parametrach JPK (np. „Brak” – zgodnie z obecnymi wymaganiami MF w przypadku braku numeru NIP kontrahenta).

Autouzupełnianie adresów

W przypadku braku adresu kontrahenta w danych wygenerowanych na potrzeby pliku JPK_VAT wystarczy uzupełnić go w kartotece Microsoft Dynamics AX i ponownie wygenerować dane.

W przypadku zainteresowania powyższą funkcjonalnością zapraszamy do kontaktu.