+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Do pozostałych funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX w obszarze zarządzania finansami należą również:

  • Rachunek kosztów. Funkcjonalność pozwala na śledzenie, rejestrowanie i analizę kosztów produkcji lub prowadzonych projektów.
  • Rozliczenia wewnątrzfirmowe i organizacja usług wspólnych.Moduł ma zastosowanie np. w ramach prowadzenia rozliczeń pomiędzy podmiotami zależnymi. Pozwala na konsolidację informacji finansowych oraz ich obsługę w organizacjach obejmujących wiele podmiotów prawnych. Jednym z jego elementów jest np. scentralizowane przetwarzanie płatności klientów i dostawców.
  • Funkcje dostosowane do potrzeb poszczególnych krajów. System wdrażany jest w oparciu o wymagania prawne funkcjonujące w danym kraju. Dzięki temu firmy mogą działać zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami podatkowymi czy bankowymi.
  • Kontrola budżetu. W ramach modułu dostępne są funkcje przygotowania oraz realizacji budżetu. W zarządzaniu budżetem organizacji pomagają takie funkcje jak: opcje konfiguracji, kalkulacja dostępnych funduszy czy  przepływ pracy związany z  zatwierdzaniem wydatków.
  • Zgodność z przepisami i kontrola wewnętrzna. Moduł wspomaga firmę w funkcjonowaniu w zgodziez przepisami prawnymi i regulaminami. Ułatwia także wdrażanie i przeprowadzanie procedury kontroli wewnętrznej. Firma może zdefiniować własne reguły dotyczące kosztów, faktur i zamówień zakupu oraz zautomatyzować proces audytu. Uzupełnieniem jest dziennik bazy danych rejestrujący czas i osobę dokonującą zmian w konfiguracji narzędzia.
  • Raporty finansowe. Raporty finansowe przygotowane są zgodnie z przepisami prawnymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Obejmują min. bilans, rachunek wyników oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Ponadto, możliwe jest śledzenie danych finansowychw ramach raportów transakcyjnych (zawierających informacje z bazy danych transakcji), raportów analitycznych i kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Przykładami wstępnie zdefiniowanych raportów są: należności, zobowiązania, dane dotyczące wpływu działalności firmy na środowisko i księga główna. Poza powyższymi istnieje możliwość wygenerowania dodatkowych raportów finansowych wynikających z indywidualnych potrzeb użytkowników systemu Microsoft Dynamics AX.