+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Zarządzanie finansami to jedno z podstawowych zadań systemu klasy ERP. Microsoft Dynamics AX posiada w tym obszarze szereg funkcjonalności. Dzięki nim możliwe jest min. szybkie  rejestrowanie transakcji finansowych, zarządzanie relacjami między podmiotami, księgowanie kosztów, przeglądanie danych finansowych i tworzenie szczegółowych raportów. System wspiera również procesy kontroli kosztów oraz ustalania reguł i zasad księgowych. Poniżej znajdują się opisy wybranych funkcjonalności systemu z obszaru zarządzania finansami:

  • Księga główna.Podstawowy element umożliwiający zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. W jej ramach możliwe jest min. definiowanie schematów księgowań.Dzięki temu rozwiązaniu rejestracja dokumentów jest prowadzona automatycznie. Dostępne (a także możliwe do indywidualnego zdefiniowania) funkcje raportowania dają bardzo szerokie możliwości prowadzenia bieżącej analizy finansowej. Konfigurowalne zestawienia finansowe pozwalają dostosować zakres i format poddawanych analizie danych do aktualnych potrzeb. Właściwie nieograniczona liczba wymiarów finansowych oraz dostępne do zastosowania reguły i struktury kont zapewniają kompleksowy obraz operacji finansowych.
  • Zarządzanie rachunkami bankowymi. Funkcjonalność umożliwia obsługę rachunków bankowych oraz związanych z nimi instrumentów finansowych. W jednym miejscu zgromadzone są informacje dotyczące np. płatności, depozytów, salda rachunków bankowych. Użytkownik może dzięki tej funkcjonalności korzystać z płatności elektronicznych czy zarządzać listami gwarancyjnymi i czekami.
  • Zarządzanie zobowiązaniami.Dzięki tej funkcjonalności możliwa jest rejestracja faktur oraz powiązanych z nimi płatności. Mechanizm umożliwia śledzenie każdej z transakcji odnotowanych w systemie. Informacje na ich temat można również automatycznie udostępniać podmiotom trzecim.
  • Zarządzanie należnościami.W ramach modułu dostępne są min. funkcje: śledzenia faktur, terminów i rabatów, przyjmowania i wprowadzania płatności klientów czy monitorowania zdolności kredytowej. Dzięki funkcjonalnościom w tym obszarze można również kompleksowo zarządzać procesem windykacji np. poprzez automatyzację zadań windykacyjnych lub wystawienie ponagleń i not odsetkowych.
  • Zarządzanie środkami trwałymi.Umożliwia zarządzanie cyklem życia składników majątku począwszy od zakupu, poprzez amortyzację lub zwiększenie wartości, aż po przeniesienie i sprzedaż lub likwidację.

Opisy pozostałych wybranych funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX z zakresu zarządzania finansami znajdą się w kolejnym artykule.