+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Przyjął się pogląd, że system klasy ERP taki jak Microsoft Dynamics AX przeznaczony jest głównie do obsługi przedsiębiorstw zajmujących się produkcją. Takie twierdzenie nie jest do końca prawdziwe, jednak nie zmienia to faktu, że dużą grupę Klientów wykorzystujących w swojej działalności oprogramowanie ERP firmy Microsoft stanowią właśnie firmy produkcyjne. Nie jest to przypadkowa zależność. Microsoft Dynamics AX posiada szereg rozwiązań umożliwiających np. płynną zmianę wydajności produkcji, planowanie i kontrolę zachodzących procesów produkcyjnych czy ustalanie strategii jej realizacji. Poniżej wyszczególnione i opisane krótko zostały wybrane funkcjonalności modułu.

  • Profile. Centrum ról dostępne w oprogramowaniu Dynamics AX pozwala na odzwierciedlenie struktury organizacyjnej firmy oraz stanowisk odpowiadających kompetencjom personelu. Dzięki temu pracownicy otrzymują dostęp do oprogramowania w zakresie zgodnym z ich obowiązkami i uprawnieniami. Przykładami stanowisk są: Menedżer ds. operacyjnych czy menedżer ds. produkcji.
  • Planowanie materiałów i mocy produkcyjnych. Dzięki tej funkcjonalności możliwa jest optymalizacja produkcji oraz tworzenie planów, prognoz i harmonogramów dotyczących materiałów używanych w jej toku. Rozwiązanie pozwala na ustalanie harmonogramów przepływu materiałów i mocy produkcyjnych. Przekłada się to bezpośrednio na precyzyjne obliczanie terminów dostaw oraz nadzór nad zdolnościami produkcyjnymi oraz innymi powiązanymi operacjami.
  • Tworzenie harmonogramów i sekwencji zadań produkcyjnych. Funkcjonalność pozwala na tworzenie wielu wariantów harmonogramów (skończone lub nieskończone, układane w odniesieniu do daty). Symulowanie alternatyw umożliwia wybranie najkorzystniejszego wariantu oraz pozwala na uniknięcie przeciążeń w harmonogramach. Mechanizm tworzenia modeli zasobów i harmonogramów pomaga w optymalizacji procesów w Przykładem może być wariant produkcji eliminujący przezbrajanie parku maszynowego.
  • Zarządzanie zasobami. Przy jego pomocy możliwe jest tworzenie i optymalizacja wykorzystania zasobów takich jak materiały, hale produkcyjne, pracownicy oraz ich śledzenie. Tworzenie planów może być realizowane w oparciu o możliwości zasobów lub prognozowane działania produkcyjne. Dostępne są różne typy zasobów, takie jak narzędzia, maszyny, dostawcy, lokalizacje i pracownicy.
  • Podwykonawstwo. W ramach Microsoft Dynamics AX dostępne są zróżnicowane typy umów z podwykonawcami, takie jak outsourcing operacji marszruty, odbiór pozycji od dostawców oraz dostarczanie pozycji podwykonawcom.

Pozostałe z przykładowych funkcjonalności zostaną opisane w kolejnej części artykułu.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu!