+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Z końcem marca Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur sprzedaży.

Zgodnie z informacją MF nowa struktura JPK_FA (2) będzie obowiązywać od 1 lipca 2019.

Zmiany w pliku JPK_FA (2) w porównaniu do struktury obecnej:

 1. Podschemat „StrukturyDanych_v4-0E.xsd” zmieniono na „StrukturyDanych_v5-0E.xsd”
 2. Format pól P_4B i P_5B zmieniono z “etd:TNrNIP” na “etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej”
 3. Pole “OkresFaKorygowanej” zmieniono z wymaganego na opcjonalny
 4. W polu P_12, listę stawek uzupełniono o elementy: „4” – stawka 4%, „np” – niepodlegające opodatkowaniu, „oo”– odwrotne obciążenie. Ponadto wprowadzono nową treść opisu „Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość “true”), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.”
 5. W polu RodzajFaktury, z listy rozwijalnej usunięto oznaczenie „POZ – pozostałe”. W opisie skrótu ZAL dodano wyrazy „oraz faktura końcowa”.
 6. W polu P_3B wprowadzono nową treść opisu „Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).”
 7. W polu P_13_4 wprowadzono nową treść opisu „Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią – procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych.”
 8. W polu P_14_4 wprowadzono nową treść opisu „Kwota ”0” dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju”.
 9. W polu P_13_5 wprowadzono nową treść opisu „Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.”
 10. W polu P_14_5 wprowadzono nową treść opisu „Kwota ”0” dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju”. Z
 11. W opisie węzła „Faktura” wprowadzono nowe oznaczenia publikacji ustawy – „Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.”

Już w maju rozpoczynamy aktualizację systemów Microsoft Dynamics wyposażonych w moduł JPK, przygotowany przez BCSG w nową wersję JPK_FA.

W przypadku zainteresowania powyższą funkcjonalnością zapraszamy do kontaktu!

Z nami jesteście Państwo zawsze na bieżąco!