+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów nowa wersja JPK_VAT obowiązuje dla
wszystkich podmiotów od 1 października 2020.
 
Nowy schemat JPK dla celów VAT zawierać będzie :
      – informacje o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT za dany okres
      – pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7
      – dodatkowe dane niezbędne do analizy poprawności rozliczenia.
 
Od  1 października elektroniczna wysyłka nowego pliku JPK_VAT  zastąpi wysyłkę
dotychczasowych deklaracji VAT-7. Oznacza to, że nie będzie już możliwości składania
deklaracji VAT-7 w sposób inny niż w formie JPK_VAT.
 
JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25 dnia
miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że dzień ten wypada w sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, wtedy do pierwszego dnia roboczego po tym dniu).

BCSG Sp. Z o. o. oferuje integralny autorski modułu JPK_V7M dla Microsoft Dynamics AX
dostępny dla wersji systemu AX 4, 2009 i 2012.
W ramach wdrożenia nowej struktury JPK_V7M system Microsoft Dynamics AX zostanie
zaktualizowany o dodatkowe oznaczenia wymagane dla dokumentów zakupu i sprzedaży:
grupy towarów i usług (GTU), typy dokumentów i oznaczenia procedur, niezbędne do
prawidłowego wygenerowania JPK_V7M

W przypadku zainteresowania dodatkowymi informacjami dotyczącymi JPK_V7M serdecznie
zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie
internetowej. 

Warto wykorzystać szansę i doświadczenie specjalistów.