+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Poza funkcjonalnościami opisanymi w poprzedniej części artykułu moduł produkcji w oprogramowaniu ERP Microsoft posiada szereg dodatkowych rozwiązań. Mogą one wpłynąć znacząco na procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa produkcyjnego i usprawnić jego funkcjonowanie. Należą do nich min.:

  • Specyfikacja materiałowa (BOM) Pozwala utworzyć specyfikację materiałową produkcji. Umożliwia modyfikację i śledzenie wprowadzonych pozycji, zarządzanie formułami i recepturami oraz produktami towarzyszącymi i ubocznymi. Dzięki funkcji kontroli wersji wprowadzenie właściwej specyfikacji materiałowej jest intuicyjne i proste. Użycie podpisów elektronicznych umożliwia śledzenie historii zmian.
  • Konfiguracja produktów. Konfigurator pozwala na projektowanie zamówień produktów odbiegających od standardu produkcji. Wykorzystuje unikatową specyfikację materiałową i marszrutę. Modele konfiguracji produktów mogą być dostępne z wielu poziomów systemu np. zamówień, ofert, czy zleceń produkcyjnych.
  • Funkcjonalność umożliwia zarządzanie marszrutą. W jej ramach dostępne są np. funkcje przybliżonego planowania zdolności produkcyjnych i tworzenie harmonogramów. Powierzchnię hali produkcyjnej można podzielić na jednostki produkcyjne i podlegające niezależnej optymalizacji.
  • Zlecenia produkcyjne. Microsoft Dynamics AX pozwala tworzyć, planować, przeglądać, śledzić, dzielić i wycofywać zlecenia produkcyjne. Umożliwia również definiowanie ich kategorii. Zlecenie produkcyjne mogą być tworzone na podstawie przyjmowanych zleceń sprzedaży. Samo zlecenie produkcyjne można analizować pod kątem wszystkich etapów produkcji: projektowania, wyceny wstępnej, planowania, zwalniania, uruchamiania, zakończenia i kalkulacji kosztów. Oprogramowanie pozwala również na zastosowanie funkcji gospodarki i przetwarzania odpadów.
  • Kontrola hali produkcyjnej. Oprogramowanie ERP Microsoft umożliwia śledzenie operacji na hali produkcyjnej i zarządzaniem nimi.
  • Produkcja odchudzona. Funkcjonalność pozwala na tworzenie modeli produkcji i procesów logistycznych w postaci przepływów produkcji. Tablice i metody Kanban sygnalizują bieżące zapotrzebowanie.
  • Koszty produkcji. Śledzenie i raportowanie procesów ułatwia analizę rzeczywistych kosztów produkcji. Oprogramowanie Dynamics AX pozwala na dokładne określenie kosztów wykorzystywanych zasobów oraz porównanie ich z danymi historycznymi.
  • Tworzenie raportów dotyczących produkcji. W ramach oprogramowanie ERP Microsoft dostępne są zdefiniowane wstępnie kluczowe wskaźniki wydajności. Istnieje również możliwość przygotowania raportów odpowiadających indywidualnym potrzebom Użytkowników systemu.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących modułu zapraszamy do kontaktu.