+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

1 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy dotyczącej podatku VAT. Jedną z przygotowanych przez ustawodawcę zmian w ramach tych przepisów jest wprowadzenie split payment, czyli podzielonej płatności.
Mechanizm funkcjonowania tego rozwiązania polega na tym, że płatność za wystawioną fakturę zostanie podzielona na dwa rachunki bankowe:
• wartość netto – na rachunek bankowy dostawcy;
• VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy.
Główny ciężar wprowadzenia mechanizmu split payment wzięły na siebie instytucje bankowe min. zakładając przedsiębiorcom rachunki VAT czy przystosowując formatki przelewów do wymogów ustawy.
Korekty konieczne są również na poziomie systemów księgowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. Zespół BSCG przygotował moduł split payment dla użytkowników systemu Microsoft Dynamics AX i 365.
BCSG oferuje kompleksową obsługę programistyczno – konsultancką w ramach umowy realizacji funkcjonalności xplit payment zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62).
Funkcjonalność split payment umożliwia oznaczenie kontrahentów do których ma zostać zrealizowana podzielona płatność. Na tej podstawie system generuje propozycje płatności i identyfikuje faktury, które powinny zostać zapłacone z wykorzystaniem tej metody. Niezbędne do wykonania płatności podzielonej dane z systemu Microsoft Dynamics AX zostają przekazane do systemu bankowości elektronicznej. Na ich podstawie bank wykona zlecone operacje.
W przypadku zainteresowania powyższą funkcjonalnością zapraszamy do kontaktu!