+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Support Dynamics AX

Zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, presja konkurencji, rozwój i wprowadzanie nowych produktów, uruchamianie dodatkowych lokalizacji czy zmiany w prawie to tylko niektóre elementy, które wpływają na codzienne funkcjonowanie firmy. W tym kontekście niezwykle istotne jest dbanie o aktualizację i dostosowanie do bieżących wyzwań systemów informatycznych wspierających działalność przedsiębiorstwa. Dotyczy to szczególnie zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP takich jak Microsoft Dynamics AX.

Aby w pełni wykorzystywać możliwości, które daje użytkowanie zintegrowanego oprogramowania dla firm ERP Microsoft, niezbędna jest stała współpraca z wykwalifikowanymi w tej dziedzinie specjalistami. Tylko wtedy możliwości systemu Dynamics AX mogą zostać wykorzystane w 100%, a ewentualne korekty i aktualizacje wprowadzane są płynnie i zgodnie z zapotrzebowaniem.

Współpraca z Klientami i ciągła optymalizacja wdrożonego systemu zmierzająca do maksymalnego wykorzystania jego możliwości w ramach helpdesk Microsoft Dynamics AX koncentruje się na 3 elementach istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa:

 1. Oszczędność czasu:
 • Brak konieczności prowadzenia czasochłonnych procesów rekrutacyjnych i selekcji kandydatów na stanowiska związane z obsługą systemu.
 • Supprort Dynamics AX realizowany jest przez wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników co skraca jego czas.
 • Brak długoterminowych zobowiązań wynikających z zawartych umów.
 1. Dostęp do kompetencji i usprawnienia procesu:
 • Nieograniczony dostęp do kompetencji wykwalifikowanych zasobów zewnętrznych.
 • Serwis Dynamics AX wykonuje dedykowany i profesjonalny zespół.
 • Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu informatycznego i płynności pracy.
 1. Redukcja kosztów:
 • Redukcja i możliwość oszacowania kosztów realizacji zaplanowanych zadań.
 • Efektywne i dokładne rozliczanie czasu i kosztów wykonanych prac w ramach supportu Dynamics AX
 • Obniżenie wysokich kosztów utrzymania specjalistów IT w ramach własnej organizacji.

W ramach usługi serwisowania Dynamics AX BCSG sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem wdrożonego u Klienta systemu. Znajomość procesów oraz struktury organizacji Klienta pozwala na bieżącą optymalizację i modernizację oprogramowania w przypadku zmieniających się potrzeb biznesowych. W ramach serwisu prowadzone są również cykliczne szkolenia i warsztaty dla Użytkowników końcowych Microsoft Dynamics AX.

Zespół BCSG to grupa 20 doświadczonych oraz wykwalifikowanych programistów i konsultantów odpowiedzialnych za helpdesk Dynamics AX realizowany przez firmę w całej Europie min. Polsce, Niemczech, Francji oraz Szwajcarii.