+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Wdrożenia Microsoft Dynamics ERP

Decyzja o wdrożeniu w przedsiębiorstwie oprogramowania klasy ERP jest najczęściej z punktu widzenia tego przedsiębiorstwa decyzją strategiczną. Niesie ona za sobą zarówno możliwości rozwoju oraz budowania przewagi konkurencyjnej na rynku jak również ryzyka, które w znaczący sposób mogą rzutować na bieżące i przyszłe funkcjonowanie firmy. Poza oczywistym ryzykiem finansowym wystarczy tutaj wspomnieć o konieczności przeznaczenia do realizacji takiego projektu dodatkowych zasobów ludzkich oraz czasu.

Aby zminimalizować wspomniane ryzyka wdrożenia Microsoft ERP można przeprowadzać min. w oparciu o metodologię Microsoft Dynamics Sure Step. Pozwala ona  na pełną kontrolę procesu wdrożenia systemu Microsoft AX oraz jego kosztów. Opiera się ona na kilku etapach do których Klient ma stały wgląd i na bieżąco może kontrolować zachodzące zmiany. Dzięki temu, zyskuje pewność, że projekt jest realizowany zgodnie z założeniami, a co za tym idzie, jego budżet jest bezpieczny.

Diagnoza:

Etap poprzedzający wdrożenie ERP Dynamics pozwalający na określenie najważniejszych potrzeb i wymagań Klienta związanych z systemem. Prawidłowo wykonana diagnoza definiuje główne założenia przyszłego wdrożenia Microsoft AX.

Analiza:
Etap faktycznie rozpoczynający wdrożenie Dynamics AX. Najistotniejsza faza prac w której z najwyższą starannością określone zostają ramy oraz harmonogram wdrożenia. Jej elementami są min. analiza procesów biznesowych, istniejącej infrastruktury informatycznej, wstępne projektowanie koniecznych zmian środowiska. Wspólnie z Klientem precyzuje się oczekiwania w stosunku do samego rozwiązania oraz firmy wdrażającej.

Projektowanie:

Na tym etapie firma wdrażająca wykonuje projekt prac na podstawie wcześniej zebranych potrzeb biznesowych Klienta. Zaczynają powstawać środowiska testowe oraz koncepcje implementacji poszczególnych rozwiązań w strukturach Microsoft Dynamics AX.

Programowanie:

Na tym etapie wdrożenia Dynamics ERP programiści przystępują do budowy i wstępnych testów komponentów systemu. Tworzone są funkcjonalności odpowiadające wymaganiom Klienta, interfejsy oraz procesy migracji danych. Wynikiem tych prac jest przygotowanie systemu do szkoleń oraz testów.

Testy i szkolenia:

Etap ten obejmuje testy po stronie firmy wdrożeniowej. Testy dotyczą wszystkich przygotowanych i uruchamianych komponentów systemu, interfejsów i procesów. Po zakończeniu testów wewnętrznych ustalany jest harmonogram szkoleń pracowników Klienta.

Uruchomienie:

Ostatnim etapem wdrożenia Dynamics AX jest implementacje do systemu danych historycznych, bilansów otwarcia oraz testy końcowe i faktyczne przejście na system Microsoft Dynamics AX.