+48 (61) 2785830 office@bcsg.pl

Kolejnym modułem dostępnym w ramach oprogramowania ERP Microsoft Dynamics AX jest zarządzanie projektami. Dzięki niemu możliwe jest kontrolowanie harmonogramu, dostępnych zasobów oraz finansów przyporządkowanych do danego projektu. Zarządzanie projektami zintegrowane jest z innymi obszarami systemu Dynamics AX, takimi jak księga główna, zaopatrzenie, sprzedaż i produkcja. Do najważniejszych funkcjonalności modułu należą:

  • Centrum ról pozwala na określenie uczestników projektu prowadzonego w strukturach oprogramowaniu ERP, a także przyporządkowanie im uprawnień i funkcji zgodnych z zapotrzebowaniem, np. kierownik projektu.
  • Zarządzanie projektem. Funkcjonalność ta umożliwia planowanie, tworzenie, kontrolę i realizację projektów w oparciu o wcześniej zdefiniowane zasoby i kryteria. Możliwe jest ustalanie hierarchii projektów. Ustalone schematy podziału pracy i wymagania dotyczące zadań przyspieszają planowanie projektów oraz pomagają w lokalizacji najodpowiedniejszych zasobów.
  • Struktury podziału pracy. Użytkownik systemu Microsoft Dynamics AX może stworzyć własną strukturę podziału pracy umożliwiającą szczegółową kontrolę realizacji zadań. Z tymi zadaniami powiązane mogą zostać informacje dotyczące np. harmonogramu, wymagań, szacowanych kosztów i przychodów.
  • Zarządzanie zasobami i harmonogramem projektu. Dzięki tej funkcjonalności Użytkownik oprogramowania ERP Dynamics może tworzyć harmonogramy zadań i dokonywać alokacji zasobów. Dostępne narzędzia pozwalają śledzić realizację harmonogramów, wykorzystanie zasobów i kosztów.
  • Czas i koszty projektu. Umożliwia szybkie i dokładne rejestrowanie czasu trwania i kosztów realizacji projektu. Czas pracy jest powiązany z procesem jego zatwierdzania przez Użytkownika oprogramowania Microsoft Dynamics AX posiadającego stosowne uprawnienia. Funkcja zarządzania wydatkami umożliwia min. przypisywanie nowych kosztów do konkretnych projektów.
  • Księgowanie i fakturowanie projektów. W module można rejestrować koszty projektu, godziny pracy pracowników, zużyte materiały i poniesione opłaty. Funkcje takie jak tworzenie faktur (uwzględniające np.: przepracowane godziny, wydatki, wykorzystanie zasobów, zamówienia sprzedaży, opłaty, subskrypcje, zaliczki czy potrącenia) znacznie ułatwiają rozliczanie projektów. Możliwy jest również podział kosztów projektu pomiędzy wielu klientów lub wiele jednostek organizacyjnych, a także wprowadzenie limitów kosztów projektów.

Opisy pozostałych wybranych funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX z zakresu zarządzania i obsługi księgowej projektów znajdą się w kolejnym artykule.